Betydelsen av scavenger djur i ett ekosystem

Dessa två coyoter arbetar med städning på en bisonkadaver i Yellowstone National Park. Coyoter spelar en viktig roll i ett ekosystem inte bara som en nyckelpredator för gnagare utan också som rensare.

Scavengers, inklusive coyoter, kråkor och ravnar, gamar och många andra djurarter, spelar en viktig roll för att upprätthålla en hälsosam livsmiljö. Döda djur är en hälsorisk för levande djur, eftersom de kan sprida sjukdom - men skrotare bryter snabbt ner den döda biomassan, och alla i ekosystemet gynnas.

Som National Geographic skriver, "Eftersom de flesta rensare är flexibla vad de äter, har de enklare tid att hitta mat än varelser med mer begränsade dieter. Detta gör ibland att scavengers är bättre på att anpassa sig till nya miljöer än andra organismer."

Detta är verkligen sant när det gäller coyoten, en art som har utvidgat sitt räckvidd över den nordamerikanska kontinenten och har lärt sig att frodas på platser från vilda Yellowstone till medelgatorna i större städer. Deras förmåga att äta ett brett utbud av mat såväl som deras förmåga att rensa upp mat när det behövs är en stor faktor för deras framgång - och i slutändan för framgången för andra arter som lever i de områden de bor.

Vill du att ditt foto ska visas som Foto av dagen? Gå med i vår Flickr-grupp och lägg till dina bilder i poolen!

* * *

Jaymi Heimbuch är författare och fotograf på Mother Nature Network. Följ henne på Twitter, Google+ och Facebook.

Relaterade Artiklar